DANH SÁCH SẢN PHẨM

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

AUMAN 1790/AD3300/AD2550
AUMAN 1790/AD3300/AD2550 Vui lòng gọi
THACO OLLIN
THACO OLLIN 318,000,000 VND
THACO TOWNER 750
THACO TOWNER 750 150,000,000 VND
xe tải nhẹ 600 kg
xe tải nhẹ 600 kg 150,000,000 VND

Thống kê

Đang online 4
Hôm nay 10
Hôm qua 19
Trong tuần 29
Trong tháng 140
Tổng cộng 8,555

xe tải nhẹ 600 kg

Mô tả: nhỏ -gọn - đẹp - kinh tế
Giá bán: 150,000,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 2 năm /50.000 km
Xuất xứ: TRUỜNG HẢI
Ngày đăng: 27-11-2012

Chi tiết sản phẩm

·          Ñoäng cô xăng kieåu DA465QE 4 kyø, 4 xi lanh thaúng haøng, phun xăng đin t.

·          Dung tích xi-lanh 970 cc.

·          Ñöôøng kính x haønh trình Piston: 65,5 x 72  (mm), coâng suaát lôùn nhaát: 35 Kw/ 5.000 voøng/phuùt.

·          Kích thöôùc toång theå (daøi x roäng x cao): 3.560 x 1.400 x 1.780 (mm)

·          Kích thöôùc loït loøng cuûa thuøng xe (daøi x roäng x cao): 2.050 x 1.320 x 1.240 (mm)

·          Troïng löôïng baûn thaân: 740 Kg, troïng löôïng toaøn boä: 1.620 Kg

·          Côõ loáp xe: Tröôùc/Sau: 155R12LT /155R12LT

·          H thng Phanh: Trước: phanh ñĩa                    Sau: Tang Trng

     Hp s: 05 s ti, 01 s luøi